Telekomunikacijų technologijų laboratorija

TMClogo2

Laboratorijos įrangą sudaro dvi modernios LTE standarto Huawei bazinės stotys, programuojami National Instruments radijo moduliai (Software Defined Radio), spektro analizatorius, aukšto našumo skaičiavimų serveris. Bazinės stotys yra Omnitel korinio tinklo dalis – tai leidžia atlikti matavimus realiomis mobiliojo ryšio tinklo sąlygose.

TMC atlieka mokslinius tyrimus šiomis kryptimis:

  1. Šiuolaikinių (4G LTE) ir besivystančių daugiaantenių belaidžių ryšio technologijų fizinio lygmens teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, siekiant padidinti ryšio kanalo pralaidumą.
  2. Radijo bangų sklidimo nuostolių įvairiose aplinkose įvertinimo metodų kūrimas ir analizė. Elektromagnetinio suderinamumo uždaviniai, radijo spinduliuotės įtakos gyvoms ląstelėms tyrimai.
  3. Programuojamos radijo sistemos (Software Defined Radio) ir jų taikymai radijo sąsajos tyrimams, radijo kanalo charakterizavimui.
  4. Trukdžių poveikio moderniuose belaidžiuose tinkluose modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai. Matavimai atliekami pastatų vidaus aplinkoje arba izoliuotame beaidžiame radijo bangų kambaryje. Nagrinėjami skaitmeninės televizijos DVB-T, radaro, IEEE 802.11 standarto (Wifi) signalų poveikis LTE signalų priėmimui.

Modeliavimo uždaviniams TMC buvo labai naudingas virtualus keturių branduolių serveris debesyse, kurį Blue Bridge centrui suteikė kaip paramą. Jį 2015 metų pradžioje pakeitė Huawei dovanotas modulinis serveris.