Apie

TMClogo2

Telekomunikacijų mokslo centras (TMC) buvo įkurtas 2011 lapkričio 29 d., Vilniaus universitetui, Kinijos telekomunikacijų bendrovei Huawei Technologies ir Omnitel pasirašius trišalę bendradarbiavimo sutartį dėl bendros mokslinių tyrimų – mokomosios laboratorijos „VU, Omnitel ir Huawei telekomunikacijų mokslo centro“ steigimo. Tai yra bendra Vilniaus universiteto Fizikos, Filologijos bei Matematikos ir informatikos fakultetų, Omnitel ir Huawei Technologies mokslinių tyrimų – mokomoji laboratorija, skirta plėtoti tyrimus, mokslą ir inovacijas.

Centre yra atliekami telekomunikacijų mokslui ir verslui aktualių sričių darbai – modernių mobiliųjų tinklų modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai, optimalių parametrų nustatymas, belaidžio ryšio sistemų tarpusavio trukdžių vertinimas. Naująją laboratoriją jos veiklai būtina telekomunikacine įranga pagal sutarties sąlygas aprūpina Huawei Technologies, Omnitel integruoja ir palaiko testavimui reikalingą ryšį. Tuo tarpu Vilniaus universitetas įsipareigoja skatinti mokslinį personalą prisidėti prie telekomunikacijų centro veiklos ir sudaro sąlygas mokslo tiriamųjų darbų vykdymui.

TMC yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija NVSPL, Maskvos Valstybiniu radiotechnikos, elektronikos ir automatikos technikos Universitetu, Nacionalinio Elektronikos Technologijos Tyrimo Universitetu, VGTU TMC, Ecrio, Inc. (JAV). Užmegzti kontaktai su Švedijos Karališkuoju technologijų institutu (KTH), o taip pat su Liuksemburgo universiteto telekomunikacijų tyrimų grupe.

2013-2015 metais TMC įvykdė du projektus bendradarbiaujant su Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba. Vienas jų – „Elektromagnetinis suderinamumas tarp LTE, radarų ir DECT sistemų“. Tyrimo rezultatus doktorantai pristatė dviejuose pranešimuose TELFOR 2013. Kitas projektas „Elektromagnetinio suderinamumo tarp LTE ir DVB-T bei MDTV tyrimas”, įvykdytas 2014-2015 metais. Šių projektų metų buvo įvertintas radijo ryšio trukdžių poveikis. TMC mokslininkai sukūrė matavimų stendus, skirtus kiekybiniam įvairių elektromagnetinio suderinamumo problemų įvertinimui.

Telekomunikacijų mokslo centrą šiuo metu sudaro mokomoji laboratorija tinklų akademija ir mokslinė laboratorija.

Vedėjas – dos. Kęstutis Svirskas