Dėstomi dalykai

  • Elektrodinamika, 3 kursas (R. Aleksiejūnas)
  • Plačiųjų telekomunikacinių tinklų technologijos, 3 kursas (K. Svirskas)
  • Huawei technologijos lokaliuosiuose tinkluose, laisvasis dalykas (K. Svirskas)
  • Bendroji reliatyvumo teorija, laisvasis dalykas (K. Svirskas)