Darbuotojai

Kęstutis SvirskasDoc. dr. Kęstutis Svirskas – laboratorijos vedėjas. Kęstutis Svirskas 1976 m. baigė Garliavos II-ją vidurinę mokyklą, o 1981 – Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. Baigė aspirantūrą tuometiniame VPU ir 1992 m. Minsko Fizikos Institute apgynė fizikos–matematikos mokslų kandidatinę disertaciją tema „Kiekybiniai ir kokybiniai besisukančių ir nesisukančių dalelių judėjimo tyrimo metodai bendrojoje reliatyvumo teorijoje“ 1993 m. nostrifikuotas kaip gamtos mokslų daktaras. 2008 m jam suteiktas docento vardas. Nuo 2011 pabaigos dirba VU Radiofizikos katedroje, TMC. Nuo 2012 dėsto dalykus „Kompiuterinės telekomunikacijų technologijos“ ir „Plačiajuosčių telekomunikacinių tinklų technologijos“ dalykus. Nuo 2013 pradėjo dėstyti „Huawei technologijos lokaliuosiuose tinkluose“. Nuo 2014 – „Elektrodinamika“ ir „Reliatyvumo teorija“. Dalyvauja TMC vykdomuose projektuose ir tyrimuose, vadovauja bakalaurų ir magistrų darbams.

r_aleksiejunasDoc. dr. Rimvydas Aleksiejūnas – nuo 2011 m. bendradarbiauja su Telekomunikacijų Mokslo Centru ir vykdo teorinius bevielių telekomunikacijų sistemų tyrimus. Pagrindiniai tyrimų tikslai – fizinio radijo ryšio kanalo perdavimo spartos didinimas, interferencijos įtakos įvertinimo būdai ir daugiaelemenčių (MIMO) antenų panaudojimas radijo ryšio sistemose. Pirmieji darbai laboratorijoje buvo skirti ketvirtosios kartos LTE ryšio technologijos suderinamumui su kitomis ryšių sistemomis. Skaičiavimams atlikti buvo pritaikytas didelio našumo Huawei serveris, leidžiantis vykdyti lygiagrečius skaičiavimus. Modeliavimui buvo naudotos GNU Octave ir Python taikomosios programos. R. Aleksiejūnas 2011 m. pradėjo dėstyti Elektrodinamikos kursą Fizikos fakulteto trečiojo kurso studentams.

Jurgis Aleksandravicius - portraitJurgis Aleksandravičius 2013 m. pradėjo doktorantūros studijas Telekomunikacijų mokslo centre. Doktorantas baigė elektronikos inžinerijos bakalauro ir magistro studijas Warwick universitete, Jungtinėje Karalystėje. Baigiamojo darbo tema – Ultra plataus dažnių spektro (ultra-wideband) radijo kanalo modeliavimas. Telekomunikacijų mokslo centre atlieka modernių belaidžio ryšio standartų tiriamuosius darbus – nagrinėja daugiaantenių ryšio sistemų optimizacijos būdus, programuojamų radijo sistemų (Software Defined Radio) taikymus radijo kanalo charakterizavimui, elektromagnetinio suderinamumo problemas. Vykdė Ryšių reguliavimo tarnybos projektą „DVB-T ir LTE sistemų elektromagnetinio suderinamumo tyrimas 800 MHz diapazone“. Studentų kursinių ir bakalauro baigiamųjų darbų vadovas.

Jevgenij 3x4Jevgenij Krivochiža – doktorantas. Baigęs Visagino „Atgimimo“ gimnaziją, įstojo į Radiofizikos katedros Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos bakalauro programą 2007 metais. Kur 2011 m. sėkmingai apsigynęs bakalauro studijas pratęsė mokslus ta pačia programa magistro lygyje taip pat pradėjo dirbti laborantu telekomunikacijų laboratorijoje. 2012 m. išvažiavo pagal Erasmus mainų programą į Švediją, vieną semestrą studijuoti Karališkame technologiniame institute. 2013 m. puikiai apsigynė magistrinį darbą „Koaksialinės linijos su bandiniu centrinės gyslos tarpelyje modeliavimas“, kurio vadovas buvo prof. A. Kežionis. Nuo 2013 m. dirba naujame įkurtame Telekomunikacijų mokslo centre. Čia atlieka tyrimus ir rašo disertacija tema „Aplinkos veiksnių įtaka heterogeninių tinklų dizainui ir funkcionavimui“. Centrui augant atsiranda vis nauji pasiekimai ir kompetencijos. 2014 m. Jevgenij dalyvavo universiteto laimėtame projekte, kuris buvo vykdytas pagal LR Ryšio reguliavimo tarnybos užsakymą. Dabar jis vadovauja bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems darbams ir tęsia mokslinius darbus savo doktorantūros studijų srityje.